Josef Pettersson

Josef Pettersson

Konstruktionsansvarig

Vad gör en konstruktionsansvarig på Logistic Contractor? 
— Som konstruktör så ansvarar vi för K-projekteringen i LC:s projekt. Det gör vi uppdelat i två olika områden. Dels som huvudkonstruktör: att vara den som sätter projekteringsförutsättningarna och samordnar de olika entreprenörer som utför projektering samt till sist granskar deras handlingar. Och dels som konstruktörer av byggnadernas grundläggning, det vill säga beräknar och ritar betongkonstruktionerna i grunden. Dessutom så tar vi fram konstruktionsstyrande detaljer för många andra delar såsom klimatskal och snickerier.

Vad är det som gör Logistic Contractor unikt?

— Vi är väldigt inriktade på just logistikanläggningar vilket ger att alla i företaget har spetskompetens inom sitt respektive ansvarsområde. Det ger stora vinster både för oss som entreprenörer och inte minst för kunderna som får stor hjälp på vägen till en för deras verksamhet optimal anläggning.

Vad motiverar dig i ditt dagliga arbete? 
— Att jobba nära kollegor i syfte leverera projekt samt att hela tiden hitta bättre och mer effektiva lösningar för vår produkt.

Vad är det roligaste med Logistic Contractor?
— Ett litet företag där avståndet till allt och alla är kort och där det hela tiden händer saker runt omkring dig. Du behöver inte oroa dig för ha långtråkigt.

josef.pettersson@lc.se

031-384 63 27

Jobbar du redan på Wästbygg Gruppen?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor