Berätta, vad gör du på Wästbygg?

Jag arbetar som VVD i Wästbygg AB. Vårt uppdrag är att finna och utveckla intressanta fastigheter i egen regi eller tillsammans med externa intressenter. Vi jobbar både med bostäder, kommersiella fastigheter samt samhällsfastigheter. I min roll  jobbar jag nationellt med fokus på projektutvecklingsfasen samt verksamhetsutveckling av bolaget.   
 
Varför valde du Wästbygg?

Jag tycker Wästbygg är ett bolag med goda värderingar vilket är en viktig grundsten för mig. Dessutom har bolaget en framåtanda samt vilja att ständigt utvecklas och bli bättre där jag som medarbetare har möjlighet att påverka vilket är roligt att vara en del av.

 
Vad är mest spännande med projektutveckling?

Mest spännande är att fysiskt kunna se hur vi vårt arbete påverkar samhällets utveckling och människors livsmiljöer t.ex. via omvandlingen från ett nedgånget industriområde till ett blomstrande bostadskvarter där människor arbetar, lever och bor i sin vardag.


 

magnus.bjorkander@wastbygg.se

040-655 78 14

Jobbar du redan på Wästbygg Gruppen?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor