facebook tracking
Benn Karlberg

Benn Karlberg

CFO / vice VD

Hej Benn! Vad gör en vice VD på Logistic Contractor?
— Som vice VD så är jag med i samtliga anställningsprocesser i bolagen, jag ansvarar för all ekonomisk rapportering till Wästbygg Gruppen, jag är delaktig när vi säljer utvecklingsprojekt, jag ingår i ekonomiledningsgruppen, jag är ansvarig för projekteringsledning, inköp och produktion, jag har lönesamtal med samtliga medarbetare i dessa tre områden, jag ingår i ledningsgruppen, jag är kontorschef, jag arbetar tillsammans med ledningsgruppen och upprättar bl.a. vår affärsplan, jag lägger utbildningsstrategier för hela bolaget, jag har tät kontakt med rekryteringsfirmor och tecknar avtal med dem, jag attesterar fakturor,  jag har som mål att besöka våra arbetsplatser minst en gång per månad, jag fungerar således som CFO och personalchef.

Oj! Det var en hel del. Varför har du valt Logistic Contractor?
— Jag blev headhuntad och fick en mycket bra bild att bolaget det var mycket som stämde med mina värderingar och drivkrafter. Exempelvis personalpolitiken som innebär respekt för individen och att individens utveckling uppmuntras. Jag kände från början att jag kommer att göra skillnad här.

Vad motiverar dig i ditt dagliga arbete?
— Att se hur bolaget och personalen utvecklas, tar nya steg och att vi tjänar pengar.

Vad är det roligaste med Logistic Contractor?

— Ett fantastiskt roligt gäng där man växlar mellan att skoja friskt och vilja prestera och göra affärer. Att vi lyckats växa som företag och behålla det lilla bolagets dynamik. Att vi är så många olika nationaliteter som verkar tillsammans på ett mycket bra sätt.

benn.karlberg@lc.se

031-762 29 50

Jobbar du redan på Wästbygg Gruppen?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

  • Anders Bothén
  • Anders Henriksson
  • Anders Hinn
  • Anders Jansson
  • Andreas Lagerlöf
  • Anna Sparrmark
  • Åsa Ekenstierna
  • Åsa Wall
  • Benn Karlberg
  • Björn Jensen
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor